Kim Dung Truyện
Dược Viên Quay lại

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG DƯỢC VIÊN

Người chơi có thể nhận thêm bạc và EXP thông qua gieo trồng cây phát tài và cây kinh nghiệm ở dược viên.

Người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 44 có thể trồng cây phát tài

Thổ địa: Ban đầu dược viên có 1 mảnh đất, người chơi có thể dùng xu để mua thêm 7 mảnh đất, cuối cùng sẽ nhận được 8 mảnh.

Đồng đội giao trồng: Chỉ có đồng đội của người chơi mới có thể gieo trồng cây kinh nghiệm và cây phát tài. Người chơi có thể dùng bất kỳ đồng đội đã chiêu mộ để trồng cây, đồng đội chưa chiêu mộ không thể gieo trồng

CD gieo trồng: CD gieo trồng cây kinh nghiệm và cây phát tài đều là 2s, sau đó có thể thu hoạch, đồng đội gieo trồng không có CD hạn chế, người chơi có thể dùng 1 đồng đội gieo trồng toàn bộ đất. CD đóng băng thổ địa là 8 giờ.

Xu xóa CD đóng băng: dùng xu xóa CD mỗi giờ là 20 xu, xóa CD đóng băng 8 giờ là 160 xu.

Nâng cấp đất: Người chơi có thể dùng xu để tiến hành nâng cấp đất. Mảnh đất đã nâng cấp sẽ tăng lượng thu hoạch và giảm thời gian CD đóng băng
 

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.