Kim Dung Truyện
Tính Năng Long Ngư Quay lại

Giới Thiệu Tính Năng Long Ngư

Họa long ngư là phương pháp chủ yếu để nhận tiên lệnh một cách nhanh nhất

Mỗi ngày có thể nhận được long ngư lệnh thông qua hoàn thành nhiệm vụ tiến độ

Dùng long ngư lệnh sẽ triệu hồi được long ngư.

Long ngư gồm 4 phẩm chất: Lục long ngư, lam long ngư, tử long ngư và kim long ngư.

Mỗi loại long ngư sẽ nhận được thưởng khác nhau, có thể tiêu hao xu nuôi long ngư để long ngư thăng cấp nhận được nhiều thưởng hơn. Cấp bậc long ngư tối đa là cấp 5, có tỉ lệ không thể nuôi thăng cấp.

 

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.