Kim Dung Truyện
Lục Đạo Luân Hồi Quay lại

Giới Thiệu Lục Đạo Luân Hồi

Sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 50 sẽ mở giao diện Lục đạo luân hồi tháp

Bấm vào biểu tượng Lục đạo luân hồi để tiến vào giao diện bắt đầu khiêu chiến

Khiên chiến thành công sẽ nhận được kinh nghiệm, võ hồn và linh kiện

Lục đạo luân hồi tháp gồi 6 đạo: Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo, Tu la đạo, Nhân đạo, Thiên đạo. Mỗi đạo gồm 25 tầng phụ bản

Quy tắc Lục đạo luân hồi tháp:

Người chơi khiêu chiến bất kỳ tầng phụ bản nào cũng không tiêu hao thể lực

Không có số lượt hạn chế khiêu chiến thất bại tầng phụ bản

Thông quan tầng phụ bản sẽ được khiêu chiến tiếp tâng tiếp theo

Làm mới Lục đạo luân hồi tháp

Làm mới sẽ giúp cho người chơi khiêu chiến lại tất cả các tầng phụ bản mình đã thông quan

Người chơi lần đầu khiên chiến sẽ không tính trong làm mới

Mỗi ngày người chơi có thể làm mới 6 lần, lần đầu miễn phí, sau đó phải tiêu xu để làm mới


Tự động quét Lục đạo luân hồi

Người chơi có thể quét tự động các tầng phụ bản đã thông quan không tiêu hao gì cả.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.