Kim Dung Truyện
Phong Linh Quay lại

Giới Thiệu Phong Linh


Người chơi thông quan Lục đạo luân hồi có thể nhận được linh kiện tăng thêm hiệu quả phong linh cho vũ khí.
Linh kiện sẽ nhận được một thuộc tính ngẫu nhiên, người chơi có thể tiêu hao 20 xu mở thêm thuộc tính, tối đa 3 dòng thuộc tính.
(chèn ảnh: 1 thuộc tính, 2 thuộc tính, 3 thuộc tính)


Quy tắc linh kiện:

Linh kiện mà phong linh sử dụng chỉ có thể trang bị cho vũ khí.
Linh kiện đã trang bị cho vũ khí không thể bán ra.
Linh kiện sẽ không biến mất và không thay đổi thuộc tính khi thăng cấp vũ khí đã trang bị linh kiện.
Mỗi loại vũ khí có thể trang bị tối đa 6 loại linh kiện.
Tẩy luyện phong linh: có thể tẩy luyện để linh kiện nhận được thuộc tính tốt hơn.
Linh thạch: là đạo cụ dùng để thay thế xu tiến hành tẩy luyện
Thuộc tính: sau khi tẩy luyện sẽ nhận được giới thiệu thuộc tính chi tiết
 

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.