Kim Dung Truyện
Thú Cưỡi Quay lại

Giới Thiệu Thú Cưỡi

Người chơi có thể nhận được thú cưỡi thông qua các hình thức: mua, đổi ngọc bài, tham gia các hoạt động đặc biệt.
Sau khi trang bị thú cưỡi, người chơi sẽ chuyển thành trạng thái cưỡi trên thú cưỡi.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.