Kim Dung Truyện
Võ Đài Quay lại

Giới Thiệu Võ Đài

Sau khi người chơi đạt đến cấp bậc yêu cầu, bấm vào để vào giao diện Võ đài để giao tranh.

Người chơi có thể tương tác với nhau trong võ đài một cách thường xuyên, PK là con đường trực tiếp nhất để tương tác giữa các người chơi, tăng cao niềm vui của người chơi khi tham gia trò chơi, thúc đẩy người chơi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời cũng đạt được lượng lớn bạc và danh vọng.

Mỗi ngày người chơi có thể khiêu chiến người chơi khác 15 lượt, người chơi bị hạn chế cấp bậc tham gia võ đài.

Người chơi khiêu chiến võ đài đạt được liên thắng sẽ nhận được thưởng thêm càng cao.

Bấm vào để bắt đầu khiên chiến: Sau khi người chơi tuyển chọn đối thủ sẽ lập tực tự động chiến đấu.

Trong Võ đài, người chơi có thể tự do lựa chọn đối thủ PK, có thể xem thông tin của đối thủ PK, có thể tiến hành bày trận, cường hóa,... trước khi PK. Sau khi PK thắng lợi sẽ nhận được thưởng nhất định, nếu thua sẽ nhận được thưởng ít hơn.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.