Chân Long 2016
Chơi game quá 18 tiếng một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.