Kim Dung Truyện
Đặc Quyền Các Cấp VIP Quay lại

VIP 1 ( Nạp 100 xu)
1. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 3 lần
2. Võ đài: Mỗi ngày có thể mua thêm lượt khiêu chiến võ đài
3. Lễ bao bạc: Nhận lễ bao 10 vạn bạc
4. Bang hội: Có thể dâng Tô Hợp Hương, chúc phúc 30 lần, danh vọng +100
5. Bái Quan Công:Có thể dâng Tô Hợp Hương, chúc phúc 120 lần, danh vọng +100
6. Tặng hoa: Có thể tặng 1 lần 99 đóa
7. Liệp mệnh xu: Dùng xu triệu hồi Trương Đạo Lăng 1 lần.
8. Biểu tượng chat: Nhận được bộ biểu tượng chat Lạc Đà Ca
9. Bái tế Như Lai: có thể dâng Tô Hợp Hương, danh vọng +100, hộ tống nhận được thêm danh vọng
10. Bái tế Như Lai: có thể dâng Thiên Mộc Hương, danh vọng +1000, hộ tống nhận được thêm danh vọng
11. Long Châu: Số lần thượng cung cao cấp tăng 4 lần
12. Tụ bảo bồn: Số lần sử dụng Tụ bảo bồn tăng 4 lần


VIP 2 (Nạp 500 Xu)
1. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 5 lần
2. Bang phái: Có thể dâng Thiên Mộc Hương, chúc phúc 100 lần, danh vọng +1000
3. Luyện công: Kéo dài thời gian tự động luyện công lên 24 giờ
4. Bái tế Quan Công: Có thể dâng Thiên Mộc Hương, chúc phúc 720 lần, danh vọng +1000
5. Liệp mệnh xu: Số lần sử dụng xu triệu hoán liệp mệnh sư “Trương Đạo Lăng” hàng ngày: 2 lần
6. Tất cả các đặc quyền VIP 1


VIP 3 (Nạp 1000 Xu)
1. Luyện: Có thể luyện bạch kim, dễ dàng tẩy ra thuộc tính cao
2. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 7 lần
3. Đồng đội đi theo: Nhận được tính năng đồng đội đi theo
4. Cài đặt lại phụ bản tinh anh: Mỗi ngày có thể dùng xu cài đặt lại phụ bản tinh anh 1 lần
5. Dục hỏa trùng sinh: Boss chiến có thể dục hỏa 5 lần, mỗi lần dục hỏa sẽ tăng thêm chiến lực
6. Ủng hộ: Boss chiến và Trận doanh chiến có thể dùng xu để ủng hộ
7. Tự động tham gia trận doanh chiến
8. Làm mới Lục Đạo Luân Hồi 5 lần
9. Mua tiên lộ: Mỗi ngày có thể dùng xu mua tiên lộ tăng tới 18 lần
10. Liệp mệnh xu: Số lần sử dụng xu triệu hoán liệp mệnh sư “Trương Đạo Lăng” hàng ngày: 5 lần
11. Trợ lý: Nhận được nhiều thưởng từ nhiệm vụ hoạt bát của Trợ lý hơn.
12. Linh mạch: Dùng xu thu thập linh khí: 5 lần
13. Liệp yêu: Số lần dùng xu liệp yêu tăng 10 lần
14. Long Châu: Số lần thượng cung cao cấp tăng 15 lần
15. Tụ bảo bồn: Số lần sử dụng Tụ bảo bồn tăng 5 lần
16. Tất cả đặc quyền VIP 1-2


VIP 4 (Nạp 2000 xu)
1. Mua thể lực: Mỗi ngày có thể mua thêm thể lực: 6 lần
2. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 9 lần
3. Thỉnh kinh: Hộ tống thỉnh kinh có thể sử dụng tính năng tăng tốc và trực tiếp đến
4. Chế tạo nhanh: tiêu xu chế tạo nhanh sách đồ
5. Thỉnh kinh: Hộ tống thỉnh kinh có thể trực tiếp triệu hoán Đường Tăng
6. Thỉnh kinh: Có thể chọn cổ vũ trong giao diện hộ tống thỉnh kinh
7. Thỉnh kinh: Thứ bảy triệu hoán Đường Tăng giảm giá 20%
8. Chiến đấu: Người chơi dưới cấp 25 nhận được tính năng xem xét kết quả trận đấu
9. Liệp mệnh xu: Số lần sử dụng xu triệu hoán liệp mệnh sư “Trương Đạo Lăng” hàng ngày: 10 lần
10. Long vương: Thêm tính năng nuôi bằng xu
11. Thăng cấp đất dược viện: thăng cấp dược viên, nâng cao EXP và giảm thời gian đóng băng.
12. Thành tiên chí: Có thể tiêu xu trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ
13. Cường hóa: Tăng thêm tính năng sau khi thông quan phụ bản tinh anh trang bị trực tiếp hợp thành
14. Tất cả đặc quyền VIP 1-3


VIP 5 (Nạp 5000 xu)
1. Đơn giản hóa làm mới dược viên: làm mới đầy sao dược viên hàng loạt
2. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 30 lần
3. Tự động liệp mệnh: Có thể liệp mệnh hàng loạt
4. Liệp mệnh: Có thể triệu hồi “Trương Đạo Lăng” 30 lần mỗi ngày, thêm hợp thành hàng loạt và tự động hợp thành.
5. Luyện: Có thể luyện Kim cương, tăng cao tỉ lệ tẩy ra thuộc tính cao
6. Chế tạo nhanh Đơn dược: Tiêu xu trực tiếp chế tạo Đơn dược có đẳng cấp tương ứng (Nhất phẩm ~ Ngũ phẩm)
7. Phong linh: Linh kiện có thể sử dụng tẩy hàng loạt để tẩy luyện thuộc tính
8. Truyền thụ: Tiêu hao xu để truyền 100% điểm Luyện, Dược, đồng thời có thể kế thừa cấp bậc
9. Cài đặt lại phụ bản tinh anh: Mỗi ngày có thể dùng xu cài đặt lại phụ bản tinh anh 2 lần
10. Búp bê thế thân: Có thể sử dụng búp bê thế thân tự động tham gia hoạt động
11. Liệp mệnh: Người chơi đạt đến cấp 90 liệp mệnh hàng loạt tự động hợp thành mệnh cách tím trở xuống
12. Tất cả đặc quyền VIP 1-4


VIP 6 (Nạp 10000 Xu)
1. Mua thể lực: Mỗi ngày có thể mua thêm thể lực: 21 lần
2. Chiêu tài thần phù: Có thể sử dụng chiêu tài hàng loạt
3. Luyện: Luyện Chí tôn, dễ dàng tỉ lệ tẩy ra thuộc tính cao
4. Dược viên: Tăng thêm tính năng trồng hàng loạt
5. Trợ lý: Nhận được nhiều thưởng hoạt bát từ Trợ lý hơn
6. Linh mạch: Dùng xu thu thập linh khí: 19 lần
7. Liệp yêu: Số lần dùng xu liệp yêu tăng 20 lần
8. Long Châu: Số lần thượng cung cao cấp tăng 40 lần
9. Tụ bảo bồn: Số lần sử dụng Tụ bảo bồn tăng 20 lần
10. Tất cả đặc quyền VIP 1-5


VIP 7 (Nạp 20000 Xu)
1. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 50 lần
2. Tự động sử dụng chiêu tài phù: Khi bạc không đủ tự động chiêu tài
3. Tự động mua thể lực: Khi thể lực không đủ tự động mua
4. Đơn dược: Có thể trực tiếp dùng Đơn dược lục phẩm (cấp 60) và Đơn dược thất phẩm (cấp 90)
5. Tất cả đặc quyền VIP 1-6


VIP 8 (Nạp 50000 Xu)
1. Mua thể lực: Mỗi ngày có thể mua thêm thể lực: 46 lần
2. Trợ lý: Nhận được nhiều thưởng hoạt bát từ Trợ lý hơn
3. Cát tinh cao chiếu: Tăng 10 lần cát tinh cao chiếu tự động nghịch thiên cải vận
4. Tụ bảo bồn: Số lần sử dụng Tụ bảo bồn tăng 30 lần
5. Tất cả đặc quyền VIP 1-7


VIP 9 (Nạp 100000 Xu)
1. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 100 lần
2. Tất cả đặc quyền VIP 1-8


VIP 10 (Nạp 200000 Xu)
1. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 200 lần
2. Trợ lý: Nhận được nhiều thưởng hoạt bát từ Trợ lý hơn
3. Linh mạch: Dùng xu thu thập linh khí: 19 lần
4. Tất cả đặc quyền VIP 1-9


VIP 11 (Nạp 500000 Xu)
1. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 300 lần
2. Tất cả đặc quyền VIP 1-10


VIP 12 (Nạp 1000000 Xu)
1. Chiêu tài thần phù: Số lần chiêu tài mỗi ngày: 600 lần
2. Tất cả đặc quyền VIP 1-11

 

 

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.