Kim Dung Truyện
Độ Kiếp Quay lại

Giới Thiệu Độ Kiếp


Độ kiếp là hệ thống yêu cầu phải đánh lôi kiếp thông quan và dùng điểm cảnh giới để thăng cấp
Sau khi độ kiếp thành công sẽ tăng HP cho đồng đội.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.