Kim Dung Truyện
Giới Thiệu Đơn Dược Quay lại

Giới Thiệu Đơn Dược

 

Trong trò chơi đan dược được chia làm 3 chủng loại lớn với 9 phẩm chất.

3 chủng loại là:

- Võ đan: tăng thuộc tính võ của nhân vật.

- Kỹ đan: tăng thuộc tính kỹ của nhân vật.

- Phép đan: tăng thuộc tính phép của nhân vật.

9 phẩm chất là: Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.