Nạp Xu Đăng Ký Fanpage Hội Nhóm TOP >>>
Kim Dung Truyện Menu
Slogan
Danh sách máy chủ
Chân Long - S302
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Thông Tin Phiên Bản Mới V190

Thứ 1 ngày 17/01/2022

 

THÔNG TIN CẬP NHẬT PBM V190

1. Thành trấn mới

- Mở thành mới Linh Phong

- Giới hạn cấp độ tăng đến 265

 

2. Cửu Không Vô Giới

- Thêm Dục Hỏa Giới, khiêu chiến mở nguyên liệu cường hoá cấp 260

 

3. Cường hóa Chức Nghiệp Phù Văn

- Giới hạn phù văn nghề mở đến cấp 10, mỗi lần nâng cấp tiêu 1 phù cường hóa nghề

- Mua chung phù cường hóa nghề có số lượng giới hạn mua tăng gấp đôi

 

4. Pháp bảo mới

- Thêm Pháp bảo HĐ mới: Thanh Tịnh Lưu Ly Bình

Sau khi nhận công kích, gia tăng cho đồng đội có lượng máu thấp nhất bên ta tam phòng và max HP bằng với 13% - 25% HP bị tổn thất, đồng thời giảm 65% - 85% sát thương tuyệt đối trong lần công kích kế tiếp của kẻ địch vừa tấn công

- Thêm pháp bảo HĐ: Bàn Cổ Phiên

Lần tấn công đầu tiên của mỗi hiệp gây 1.4 - 1.6 lần sát thương. Nếu gây ra sát thương vượt quá lượng HP còn thừa của kẻ địch thì giảm mục tiêu 1 nửa sĩ khí cũng tăng thêm 7 - 15 sĩ khí yêu cầu để thi triển tuyệt kỹ

- Tối ưu điều chỉnh giao diện Ngự Bảo

 

5. Long Châu Mới

- Thêm Long châu mới Vân Khởi Long Tương, nhận qua HĐ

Tạo cho toàn thể địch trạng thái Phá Thuẫn, vô hiệu hoá phòng ngự tuyệt đối cùng miễn choáng, giảm xuống phòng ngự ( tối đa 55% ) , giảm hiệu quả hồi máu ( tối đa 80% ) kéo dài 1 hiệp

 

6. Tôi Ma Trang Bị

- Hệ thống Phụ Ma tăng thêm tính năng Tôi Ma trang bị

- Người chơi có thể tiêu Ma thạch và Bạc để Tôi Ma trang bị, thêm cấp Tôi Ma cho trang bị

- Sau khi Tôi Ma trang bị có thể thêm thuộc tính Phụ ma thứ 2 cho trang bị, thuộc tính và loại trang bị có liên quan

- Cấp Tôi Ma trang bị càng cao, hiệu quả thuộc tính thứ 2 càng tốt, cấp Tôi Ma có hiệu lực thực tế không vượt cấp Ma thạch trang bị hiện tại

- Khi cấp Tôi Ma của 6 trang bị của 1 nhân vật cùng lúc sinh hiệu lực đạt cấp nhất định, có thể kích hoạt hiệu quả cộng hưởng

- Ma thạch thêm tính năng phân giải, có thể phân giải Ma thạch cao cấp đã ghép thành Ma thạch cấp thấp

 

7. Thiên Cảnh Tu Luyện

- Thêm tu luyện Thiên Cảnh, sau khi đồng đội huyễn cảnh bậc 10 hoàn thành sẽ được tiến vào Thiên Cảnh để tu luyện

- Trong tu luyện Thiên Cảnh, đồng đội mỗi tu luyện 1 bậc cần phải khiêu chiến hoàn thành kính tượng ải mới vào được bậc sau

- Trong lúc khiêu chiến tu luyện Thiên Cảnh, sau khi kính tượng đồng đội bị tiêu diệt lập tức thay thế 1 kính tượng mới ra trận, mỗi bậc tu luyện cần tiêu diệt số kính tượng nhất định mới được vượt ải

- Nếu bị kính tượng đánh bại, trạng thái HP của quái sẽ kế thừa, đồng đội này cần tgian nhất định để hồi Nguyên khí; lượt thất bại càng nhiều, tgian hồi càng dài, trong lúc này không thể khiêu chiến

- Khiêu chiến xong, đồng đội có thể tu luyện nhận thuộc tính, đột phá tăng giới hạn tỉ lệ % HP cho đồng đội

- Trong khiêu chiến tu luyện Thiên Cảnh, người chơi có thể triệu hồi thêm huyễn tượng đồng đội và trợ chiến đặc biệt để giúp đỡ chiến đấu

- Đồng đội nghề Võ Thánh được giảm nửa số lượng yêu cầu để khiêu chiến kính tượng đồng đội

 

8. Kết Giao NPC

- Cấp 50 vượt ải Nhạn Môn Quận (1) mở

- Người chơi có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ NPC, tặng quà NPC và kích hoạt nói chuyện ngẫu nhiên để tăng Độ hảo cảm của NPC tương ứng

- Độ hảo cảm tổng cộng 4 cấp, mỗi khi nhận được độ hảo cảm nhất định sẽ được tăng cấp, đạt cấp 4 đầy độ hảo cảm sẽ kết nghĩa với NPC, sau khi kết nghĩa không kích hoạt tặng quà, nhiệm vụ và đối thoại nữa

- Sau khi kết nghĩa với NPC người chơi có thể nhận hiệu quả kết nghĩa của NPC này, mỗi NPC có hiệu quả kết nghĩa khác nhau

- Người chơi mỗi tăng 50 cấp có thể kết nghĩa thêm 1 NPC, ban đầu có thể kết nghĩa với 1 người

- Sau khi kết nghĩa người chơi có thể chọn tuyệt giao với NPC, lúc này độ hảo cảm lùi về 0 điểm cấp 4

- Người chơi liên tiếp 3 ngày không tương tác với NPC, mỗi ngày độ hảo cảm NPC giảm 10 điểm, thấp nhất giảm xuống 0 điểm cấp hiện tại, sau khi kết nghĩa với NPC độ hảo cảm sẽ không giảm

 

9. Đồng Đội Thành Thánh Mới

- Phi Vệ mở tính năng thành Thánh

Phượng Vũ Thương Khung : Hàng ngang công kích, tăng lượng lớn bạo kích, chính xác, phá kích. Sĩ khí còn thừa 90. Mỗi lần xuất chiêu tăng công kích bản thân, giảm phòng ngự mục tiêu và 75 sĩ khí. HP càng thấp, lực công kích càng cao. Đối với 1 mục tiêu công kích ( xác suất 50% 2 người ) ngoài mức xuất thêm 1 lần đơn thể tuyệt kỹ công kích, vĩnh cửu lấy trộm các mục tiêu ngoài mức này 8% max HP ( 1 lần nhiều nhất gia tăng 12% max HP của Phi Vệ )

- Thập Cửu Muội mở tính năng thành Thánh

Thập Cửu Muội Truy Kích ngũ giai : Tuyệt kỹ công kích +20.000 , tăng lượng lớn bạo kích, chính xác. Ngẫu nhiên công kích 3 lần, có xác suất phát động lần công kích thứ 4, 5. Mỗi lần công kích vĩnh cửu giảm địch 10% phòng ngự, có xác suất lớn hơn gây choáng mục tiêu. Mỗi lần công kích ngẫu nhiên bỏ qua 5% ~ 60% phòng ngự của mục tiêu, cũng ngẫu nhiên phụ gia sát thương tuyệt đối bằng 5% ~ 60% HP hiện tại của bản thân. Còn thừa 75 sĩ khí.

- Tiểu Bạch Long mở tính năng thành Thánh

Long Huyết Huyền Hoàng tam giai : Bá thể 5 hiệp , tăng lên bạo kích và chính xác, tăng thêm công kích khi bá thể. Sau khi bá thể, lần đầu công kích tự tổn thất 25% HP, tạo thành sát thương tuyệt đối gấp 1.5 lần lượng Hp tổn thất đó, đồng thời gây choáng mục tiêu 1 hiệp và giảm 75 sĩ khí. Dưới trạng thái bá thể, HP càng thấp lực công kích càng cao. Kết thúc mỗi hiệp, ngẫu nhiên công kích 1 lần, hồi phục lượng lớn HP. Lần công kích ngẫu nhiên này bỏ qua 30% phòng ngự của mục tiêu, lan toả 25% sát thương sang địch trong phạm vi chữ thập.

- Giảm nửa số lượng Tử khí và HNB tiêu hao để Phi Vệ, Thập Cửu Muội, Tiểu Bạch Long thành Thánh

 

10. BXH Thánh Vực

- Thêm BXH Thánh Vực, xếp hạng người chơi trong Thánh Vực

- Bảng bao gồm Bảng điểm Chức vị, bảng lực chiến, bảng hoạt bát, bảng hộ tống lấy kinh, bảng cống hiến Thánh Minh, bảng tăng lực chiến

- Mỗi thứ 2 hàng tuần, sẽ có ngẫu nhiên 2 loại bảng phát thưởng, phát cho top 10, hạng 1 nhận thêm thưởng danh hiệu

- Đồng thời căn cứ tổng dữ liệu top 10 người chơi của 2 loại bảng này, phát thưởng cho người chơi toàn Thánh Vực

- Tất cả thưởng sẽ phát khi đóng Thánh Vực mỗi thứ 6

 

11. Thánh Minh Huyễn Ma Tháp

- Thánh Minh cấp 3 mở, sau khi mở thành viên Thánh Minh có thể thông qua nhận cống hiến Thánh Minh và quyên Bạc xây Huyễn Ma Tháp

- Huyễn Ma Tháp xây xong, thành viên Thánh Minh có thể vào Huyễn Ma Tháp khiêu chiến Huyễn Ma tiến hành tu luyện

- Huyễn Ma trong Huyễn Ma Tháp sau khi bị tiêu diệt sẽ hồi sinh ngay, căn cứ số lượng Huyễn Ma tiêu diệt trong 10 hiệp, người khiêu chiến có thể nhận thưởng Bạc nhất định

- Sau khi Thánh Minh đẩy lùi tất cả Huyễn Ma tầng này, có thể vào tầng sau Huyễn Ma Tháp, và tất cả thành viên Thánh Minh nhận thưởng đột phá, số tầng Huyễn Ma Tháp càng cao, Huyễn Ma càng mạnh, sua khi khiêu chiến nhận thưởng càng lớn

- Sau khi Thánh Minh đột phá số tầng Huyễn Ma Tháp chỉ định, nhận điểm thuộc tính Thánh Huy, dùng để tăng thuộc tính Thánh Huy

 

12. Shop Thánh Minh

- Thêm Shop Thánh Minh, Thánh Minh đạt cấp 2 mở

- Tất cả người chơi có thể tiêu cống hiến Thánh Minh đổi thưởng, lượt đổi reset mỗi tuần

 

13. BXH Server Mới

- 7 ngày đầu mở server mới sẽ mở

- Bảng mỗi ngày khác nhau, đạt thứ hạng nhất định nhận đc thưởng tương ứng

- Mỗi bảng đều có 1 mục tiêu cơ bản, sau khi đạt nhận thưởng trong ngày

- Thưởng trong ngày chưa nhận sẽ phát qua thư vào ngày hôm sau

 

14. HĐ Phiếu Quà Server Mới

- Mở trong 1 tháng mở server mới, tổng 30 ngày

- Người chơi mỗi ngày đăng nhập hoặc mỗi tăng 5 cấp nhận 1 vòng rút thưởng

- Mỗi vòng có 5 thưởng, người chơi sau khi rút thưởng có thể chọn tiêu một ít Xu rút lại hoặc tiêu Xu nhất định để rút tiếp, rút lại sẽ không giữ thưởng, rút tiếp thì thưởng được bảo lưu

- Người chơi mỗi lần tăng cấấp có thể nhận số Phiếu quà nhất định, cấp càng cao, Phiếu quà nhận khi tăng cấp càng nhiều

- Vào ngày 10, 20, 30 mở HĐ, căn cứ số Phiếu quà lúc đó, người chơi có thể nhận thưởng Phiếu quà mức tương ứng, mỗi lần sau khi nhận thuưưởng Phiếu quà tiếp tục tích lũy

 

15. Quỹ nạp server mới

- Trước khi mở server 1 tháng người chơi tích nạp đạt 500 Xu được kích hoạt Quỹ nạp

- Sau khi kích hoạt mỗi ngày hooàn 30 Xu, tổng cộng hoàn 30 ngày

 

16. Nạp Đầu x2

- Mở HĐ nạp đầu x2 với người chơi all server, người chơi server mới cấp 1 sẽ mở, sau khi update luôn có hiệu lực

- Tổng cộng cung cấp 3 mức nạp, khi người chơi nạp đơn đạt yêu cầu, nhận túi Phúc và Xu mệnh giá tương đương

- Túi Phúc tổng cộng 3 tầng, mở mỗi tầng có điều kiện và giới hạn tgian nhất định, sau khi mở 1 tầng túi Phúc nhận thưởng tương ứng và túi Phúc tầng sau

- Nếu nạp đơn đạt nhiều mức tích nạp, có thể đồng thời nhận thưởng nhiều mức

 

17. Shop VIP Tiên giới

- Shop Tiên giới mở thêm Shop VIP, đạt cấp Vip tương ứng sẽ mở

- Trong shop vip, một số đạo cụ bán ra có thời hạn, chỉ trong thời gian hạn định mới mua được

- Cấp vip càng cao, loại vật phẩm mua được càng nhiều

 

18. Lưỡng Nghi Trích Tinh Trận Tinh Vị

- Lưỡng nghi trích tinh trận mỗi lần mở thêm ngẫu nhiên tinh vị thường và cao cấp. Thêm loại thưởng thường, thưởng cao cấp tương ứng

- Người chơi khi vượt ải tinh vị thường ở độ khó thường sẽ nhận thưởng đặc biệt, vượt tất cả điểm vị thường ở độ khó thường nhận thưởng lớn thường, quy tắc thưởng lớn cao cấp giống thưởng lớn thường

 

19. Giải Đấu Trận Tối Cường

- Người chơi đạt cấp 130 có thể tham gia khi mở giải đấu

- Trong giải khiêu chiến trận hình mạnh nhất, tất cả người chơi đều dùng thuộc tính và cài đặt mà hệ thống cung cấp để ghép đấu

- Sau khi mở HĐ, người chơi có thể cài đặt nhân vật chính, đồng đội, Long châu và giác ngộ của mình trong giao diện HĐ

- Thuộc tính nhân vật và đồng đội của người chơi có liên quan đến nghề của nhân vật, tất cả người chơi giống nhau, người chơi có thể tự do chọn tuyệt kĩ, thần thông, kĩ năng ngũ hành, kĩ năng pháp bảo của nhân vật

- Người chơi có thể chọn 1 trong 2 từ 5 nhóm đồng đội hệ thống cung cấp ngẫu nhiên, chọn đồng đội ra trận mà mình muốn, thần thông và pháp bảo; mỗi ngày có 1 cơ hội ngẫu nhiên lại miễn phí

- Long châu và giác ngộ của người chơi là Long châu và giác ngộ hệ thống cung cấp ngẫu nhiên, tự tổ hợp chọn loại và thứ tự Long châu &giác ngộ ra trận, cấp của Long châu và giác ngộ của tất cả người chơi giống nhau; mỗi ngày Long châu và giác ngộ có 1 lần cơ hội ngẫu nhiên làm mới miễn phí

- Sau khi tất cả trận hình lập xong, trong tgian chỉ định của HĐ tiến hành trận khiêu chiến và luyện tập; trận khiêu chiến mỗi ngày được thua 5 trận, sau 5 trận thua, trong ngày không thể tiến hành trận khiêu chiến nữa, khiêu chiến thắng và thua đều nhận điểm, liên thắng nhận thêm điểm, điểm để đổi thưởng HĐ

- Trận luyện tập không giới hạn số lần, người chơi tự do ghép đấu để tiện điều chỉnh đội

- Hết HĐ, căn cứ số trận thắng và xếp hạng trận liên thắng, nhận thưởng danh hiệu

 

20. Hài Tử Kế Thừa Giác Ngộ

- Hài tử hoàn thành tất cả tu luyện và vượt ải tầng thần bí mới có thể mở tính năng kế thừa giác ngộ

- Sau khi mở Kế thừa giác ngộ Hài tử, khi nhân vật chính tử trận, Hài tử có thể lần lượt kế thừa kĩ năng giác ngộ chưa thi triển của nhân vật chính

- Người chơi đặt sách kĩ năng giác ngộ thừa vào ô kế thừa giác ngộ, sẽ tăng cấp kế thừa của người chơi

- Cấp kế thừa càng cao, kĩ năng giác ngộ có thể thi triển của Hài tử càng nhiều, tối đa thi triển 5 lần

- Căn cứ cấp kế thừa, Hài tử mỗi lần thi triển kĩ năng giác ngộ xong có thể tăng toàn thuộc tính

 

21. Tầng Thần Bí Tu Luyện Cho Hài Tử

- Sau khi hoàn thành tất cả các ải tu luyện Hài tử, mở tầng thần bí tu luyện Hài tử

- Tầng thần bí tổng 10 ải, có quy tắc hệ thống đặc biệt

- Vượt ải nhận thưởng tài nguyên, vượt tất cả tầng thần bí, mở tính năng Hài tử kế thừa giác ngộ nhân vật

- Thêm quy tắc chiến trường đặc biệt, chỉ Hài tử và 1 đồng đội vị trí đầu tiên được ra trận

 

22. Sách Kỹ Năng Hài Tử Mới

- Thêm sách kĩ năng Hài tử: Thần Hữu, Khi hài tử xuất trận sẽ được thủ tuyệt đối 1 hiệp. Nếu hài tử tử vong mà đồng đội trên trận ít hơn 3 người thì đầy máu phục sinh 1 lần.

- Thêm sách kĩ năng Hài tử : Di Không, Hài tử mỗi khi thi triển 1 lần chiến pháp hoặc giác ngộ, sẽ ngẫu nhiên tăng cho 1 người phe ta 1 lần trạng thái chống cự (không thể cộng dồn), và tăng cho toàn thể 3% công kích và phòng ngự của mỗi cá nhân.

- Thêm 2 ô sách kĩ năng Hài tử, cần mở khóa

- Người chơi mỗi ngày có thể dùng số lượng Bồi dưỡng vàng nhất định để mua Sư môn lệnh

 

23. Hảo Hữu Toàn Server

- Chat hảo hữu thêm tính năng hảo hữu toàn mạng

- Trong phòng chat toàn mạng xin thêm hảo hữu, cần đối phương đồng ý mới thêm được vào danh sách hảo hữu 2 bên

- Số lượng hảo hữu có thể thêm của mỗi người chơi bị giới hạn bởi cấp phòng chat, cấp chat càng cao, hảo hữu toàn mạng có thể thêm càng nhiều

 

24. Nhiệm Vụ Viễn Chinh

- Tiên giới thêm NPC : Đồ Ma Sứ, mỗi tuần công bố 5 nhiệm vụ tuần, người chơi chọn 3 trong số đó để nhận

- Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng tài nguyên, và sau này có thể mở Đồ Ma Lệnh của tính năng thần bí

- Tích lũy hoàn thành số nhiệm vụ nhất định có thể giúp các vị đạo hữu phát huy thực lực tốt hơn trong tính năng thần bí sau này

 

25. Ma Giới Viễn Chinh

- Ma giới viễn chinh cần vượt ải Thanh Mộc Kết Giới (1) - cấp độ 170 mở ra , là phụ bản lớn cho người chơi toàn SV, cần lập đội để tiến hành

- Trong Ma giới viễn chinh, người chơi mỗi 10 cấp là 1 khoảng cấp, người chơi cùng khoảng cấp cần 3 người lập đội khiêu chiến

- Mở cố định vào thứ 6 và cuối tuần tổng 3 ngày, mỗi lần Ma giới viễn chinh cần tiêu số Đồ Ma Lệnh nhất định

- Ma giới viễn chinh chia thành nhiều ải, vượt ải nhận thưởng rương, khi lần lượt vượt hết các ải phía trước, có thể vào Ma vương điện khiêu chiến Ma tôn

- Người chơi toàn SV cùng khiêu chiến 1 Ma Tôn, căn cứ ST mỗi người gây cho Ma tôn để nhận thưởng hạng và thưởng ST

 

26. Tối Ưu Ma Giới Viễn Chinh

- Thêm cơ chế phán đoán độ khó, khi lực chiến cao nhất của đội ngũ được đánh giá là khá thấp thì độ khó của quái sẽ giảm mức nhất định

- Thêm tính năng xem kết quả chiến đấu khi khiêu chiến quái

- Thêm tính năng chat đội viễn chinh

- Điều chỉnh tối ưu Hồi sinh tiêu Xu, tăng giới hạn số lần giúp đỡ Hồi sinh

- Giới hạn ST chiến đấu 1 trận với Ma Tôn là 20 triệu ( 2000 vạn )

- Thêm Thần thông cho quái vật : Khế Ước Phục Thù, khi tử trận gây hiệu quả 100% phản ST cho địch kích sát mình, và thêm cho toàn thể quái 10% toàn thuộc tính bản thân (lượng HP là hồi máu)

- Khi khiêu chiến Ma tôn, thêm tính năng Cổ vũ, tăng mạnh lực chiến bản thân, mỗi lần khiêu chiến tối đa cổ vũ 2 lần

- Trong ải Tứ Tượng Mê Trận nếu có người chơi tìm thấy cửa truyền tống chính xác, màu cửa truyền tống chuyển thành màu vàng

- Người chơi tung chiêu chí mạng cuối cho Ma tôn nhận 1 viên Ma thạch cấp 10, phát thưởng qua thư

- Thời gian đợi xem kết quả chiến báo giảm còn 5s

- Ba ải đầu Ma giới viễn chinh trước khi bắt đầu mỗi ải tất cả người chơi nhận 1 tầng Khiên, khi tử trận ưu tiên trừ Khiên, Khiên tối đa có thể đồng thời tồn tại 1 tầng

- Tối ưu cổ vũ Đạo duyên và cổ vũ Xu, sau khi cổ vũ đồng đội có thể chống đỡ 1 lần công Ma tôn

 

27. Avatar Nhân Vật Chính

- Thêm avatar nhân vật chính :Tiên Quân( Bạo kích +5% , Chính xác +5% )

Kỹ năng : Tiên Quân Chi Linh, Phóng thích chiến pháp ăn cắp mục tiêu bị đánh trúng 1% công kích cùng phòng ngự

- Thêm avatar nhân vậtchính :Ma Vương ( HP +10% , Tuyệt phòng – Thủ kỹ +5% )

Kỹ năng : Xích Ma Chi Tâm, Nếu chịu thương tổn lớn hơn 20% max HP của bản thân, giảm xuống người tấn công 35% lực công kích và cấp phá phòng

 

28. Tối Ưu Bộ ĐồThời Trang Nhân Vật Chính – Thẻ Biến Thân Ma Tôn

- Đổi mới hình tượng biến thân của nhân vật chính sau khi thành Thánh. Ngoài các thẻ biến thân trong Thẻ Hồn ra, người chơicòn có thể chọn biến thân thành hình tượng bộ đồ thời trang mình đang có

- Lựa chọn biến thân hình tượng trong Đồ Giám Thời Trang. Lựa chọn bộ đồ thời trang xong sẽ thay thế hình tượng biến thân hiện tại

- Thêm Bộ đồ thời trang Tiên Khanh cho nhân vật chính

- Thẻ biến thân Ma Tôn : Sau khi biến thân, giảm 1 nửa phản sát thương. Sau mỗi lần phóng chiến pháp vĩnh cửu tăng lên 5% công kích và phòng ngự.

 

29. Tối Ưu Hoá Chức Năng

- Tối ưu đúc lại Phù Thạch :

 • Trong ngày hạnh vận Phù thạch bảo điện, mỗi khi đúc lại Phù thạch 1 lần đều nhận được điểm Đúc lại nhất định, đồng thời trong ngày lượt đúc lại từ 5 lần tăng lên 10 lần
 • Người chơi có thể tiêu điểm Đúc lại nhất định để định hướng đúc lại kĩ năng Phù thạch
 • Ngày hạnh vận trong ngày kết thúc, điểm Đúc lại chưa tiêu được tích lũy đến ngày hạnh vận lần sau

- Tối ưu nguyên liệu Thần khí

 • Người chơi có thể trao đổi 5 loại nguyên liệu Thần khí từ loại này sang loại khác
 • Trao đổi nguyên liệu Thần khí có tỉ lệ tổn hao nhất định

- Tối ưu Tiệm cầm đồ

 • Tiệm cầm đồ Thần tiên mỗi ngày số lượng vật phẩm cầm đồ từ 3 tăng lên 4
 • Tiệm cầm đồ Thần tiên: vật phẩm có thể cầm đồ thêm Huyền Thiết, Luyện khí tinh hoa
 • Thời gian đổi của Phiếu cầm đồ Tiệm cầm đồ Thần tiên từ 1 tuần điều chỉnh thành 3 ngày, và giảm một vài yêu cầu số lượng Phiếu cầm đồ tài nguyên

- Tối ưu Thương nhân Ngọc bài

 • Thương nhân Ngọc bài thêm HNB mua Tinh hồn và Tuần dưỡng lệnh
 • Tăng giới hạn đổi mỗi ngày một số tài nguyên Thương nhân Ngọc bài

-Thêm thành tựu Ma giới viễn chinh

 • Hoàn thành tất cả thành tựu viễn chinh nhận thưởng lễ bao
 • Thời gian mở Ma giới viễn chinh chuyển lên 10h sáng

- Tối ưu Phúc thần giáng lâm

 • Thêm hiệu quả Phúc thần quán chú binh pháp, sau khi kích hoạt mỗi ngày lượt quán chú binh pháp nhất định chắc chắn vào lò dung luyện mức cao nhất
 • Thêm hiệu quả phúc thần tăng Cây rung tiền, sau khi kích hoạt có thể tăng tỉ lệ nhận Bạc của Cây rung tiền
 • Thêm hiệu quả Phúc thần ghép Ma thạch, sau khi kích hoạt mỗi ngày ghép Ma thạch số lần nhất định không tiêu Bạc

- Tối ưu Bàn đào Tiên giới

 • Trong hội Bàn đào Tiên giới, giảm lượt để triệu hồi cấp Bàn đào
 • Trong chiến đấu Bàn đào thêm tính năng chiến đấu 1 trận

 

30. Tối Ưu Hoá Hệ Thống

- Ngũ hành thăng bậc nhanh ưu tiên tiêu hao Ngũ Hành Chi Linh cấp thấp

- Trang viên nếu mua đồ giống nhau, thêm nhắc nhở mỗi ngày chỉ được nhận thưởng 1 lần

- Thêm thành tựu liên quan của cốt truyện, cấp, thu thập

- Thêm lễ bao thành tựu 6000 điểm và 6500 điểm

- Tối ưu thời gian làm mới Thương nhân thần bí :  Kỳ trân dị bảo, nguyên liệu Phi thăng

- Thêm kho túi Phụ linh, thêm Ghép nhanh tiện lợi

- Tất cả trợ thủ Tiên Linh ( Trợ lý thẻ đặc quyền ) thêm tính năng tự động hoàn thành Ngũ Hành Thiên Nghi miễn phí hoặc số lần Bạc, tính năng Hứa nguyện trì tự động chúc phúc mỗi ngày

- Giảm yêu cầu mở khoá tự động làm nhiệm vụ chuồng Pet xuống còn : cần 5 Pet cấp 20

- Tất cả Tiên khí dung luyện hoàn thành xong thêm nhắc nhở, nhắc người chơi đi nhận thưởng

- Sau khi mở tính năng giác ngộ, vật phẩm giới hạn mua của thương nhân Ngọc bài thêm đổi Rương tàn quyển đỉnh cấp, Rương tàn quyển cao cấp

- Thêm giới hạn đổi Chân Nguyên và Linh châu Shop Tiên giới là 20 cái

- Mệnh cách và Long châu thêm tính năng khóa, Long châu hoặc Mệnh cách bị khóa không thể bị nuốt hoặc vứt bỏ

- Khi vào Thánh Minh, mặc định mở kênh chat Thánh Minh, đóng kênh Bang

- Trong chiến trường pvp, thêm thanh trạng thái hiện tất cả avatar nhân vật, dùng để hiện thông tin trạng thái nhân vật hiện tại ( bên trái phím so sánh, góc dưới chiến trường )

- Lưỡi câu cá tăng giới hạn tối đa lên 30

Tin liên quan