Nạp Xu Đăng Ký Fanpage Hội Nhóm TOP >>>
Kim Dung Truyện Menu
Slogan

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Thông Tin Phiên Bản Mới V200

Thứ 5 ngày 01/07/2022

THÔNG TIN CẬP NHẬT PBM V200

 

 

1. Ma Thần Điện

- Vượt ải Hải Vân Đài Thanh Mộc Kết Giới (1) mở, sau khi mở đồng thời ra mắt 3 đồng đội Ma Thần: Đế Tuấn, Hi Hòa, Lục Nhĩ Mi Hầu.

- Trong Ma Thần Điện, người chơi có thể xem thông tin liên quan của 3 đồng đội Ma Thần; sau khi toàn sv tiêu diệt Ma Tôn sẽ mở triệu hồI đồng đội Ma Thần.

- Người chơi tiêu hao Ma Thần Tinh Phách sẽ ngẫu nhiên triệu hồi 1 đồng đội Ma Thần.

- Mỗi đồng đội Ma Thần đều có Ma Linh riêng, Ma Linh dùng để cường hóa đồng đội Ma Thần tương ứng.

- Đồng đội Ma Thần có thể chuyển thế, tiêu Xu và Ma Linh nhất định để chuyển đồng đội Ma Thần thành đồng đội Ma Thần chỉ định khác, và lưu lại tất cả thông tin cường hóa.

- Khi có nhiều đồng đội Ma Thần cùng lúc, tất cả đồng đội Ma Thần được nhận buff toàn thuộc tính.

- Mỗi vị Ma Thần đều có Chuyên chúc đạo cụ dùng để cường hóa riêng cho từng Ma Thần.

- Đồng đội Ma Thần :    Đế Tuấn   *   Hi Hòa    *    Lục Nhĩ Mi Hầu

 

2. Cường hóa Ma Thần

- Khi Ma Thần tăng bậc đến bậc 5 cấp 10, cần đột phá mới được tiếp tục tăng cấp

- Đột phá cần Xá Lợi Tử tăng lên phép, tuyệt kỹ, võ lực của đồng đội Ma Thần mỗi loại 500 điểm, tăng giới hạn cường hóa đến bậc 10 cấp 10

- Sau khi người chơi nhận tất cả 3 đồng đội Ma thần, mỗi 1 Ma Thần Tinh Phách dư thừa sẽ tăng 1 điểm phép, tuyệt kĩ, võ lực cho tất cả 3 đồng đội

- Đồng đội Ma Thần mở Thiên Khởi tiến bậc, trong giao diện cường hóa Ma Thần tiêu hao Thiên Khởi Thần Thạch kích hoạt

- Đồng đội Ma Thần Thiên Khởi nhận đặc kỹ mới, đồng thời chiến pháp tăng lên bậc 2

 

3. Thiên duyên đồng đội Ma Thần

- Thêm Thiên duyên 3 đồng đội Ma Thần

- Thêm 6 Thiên duyên, gồm 3 kỹ năng Thiên duyên, 2 thuộc tính Thiên duyên, 1 danh hiệu Thiên duyên

 

4. Phó bản Thâm Uyên

- Trong Ma Giới Viễn Chinh, mở vào tuần thứ 2 sau khi Ma Tôn bị tiêu diệt

- Sau khi mở phụ bản Thâm Uyên, ải 4 Ma Giới Viễn Chinh đổi thành phụ bản Thâm Uyên.

- Trong phụ bản Thâm Uyên, người chơi sẽ khiêu chiến luyện hóa phân thân 3 vị đồng đội Ma Thần, dựa vào số hiệp trụ được nhận Ma Linh của đồng đội Ma Thần tương ứng.

- Mỗi tuần mỗi đồng đội Ma Thần nhận được giới hạn Ma Linh nhất định.

- Đồng thời trong Ma Giới Viễn Chinh cũ, thưởng ST tích lũy và thưởng mỗi tuần sẽ điều chỉnh thành thưởng luyện hóa, người chơi căn cứ tổng số hiệp luyện hóa của đồng đội Ma Thần để nhận thưởng tương ứng.

 

5. Binh pháp mới

- thêm trận hình binh pháp mới Cửu Khúc Trận, nhận qua HĐ.

- Long Uy :Chiến đấu bắt đầu, toàn thể người không phải trận nhãn nhận 10% 12% 15% 17% 20% max HP từ trận nhãn và đc 1 lần chống cự tuyệt kỹ công kích. Khi địch ở vị trí giống trận nhãn xuất thủ, ngẫu nhiên hóa giải 1 người phe mình khỏi choáng váng.

 

6. Chủ đề Đấu kĩ chức vị chiến

- Đấu kĩ chức vị chiến nâng cấp thành giải chủ đề, mỗi mùa giải có 1 chủ đề đặc biệt.

- Mỗi chủ đề chia làm 4 vòng, 1 vòng 7 ngày; mỗi vòng có quy tắc chiến trường đặc biệt và nhiệm vụ tương ứng liên quan đến chủ đề.

- Hoàn thành nhiệm vụ tương ứng mỗi vòng được nhận tài nguyên và huy chương chức vị, huy chương chức vị dùng để đổi danh hiệu riêng của mỗi mùa giải chủ đề, huy chương chưa dùng được tích lũy đến mùa giải sau.

- Thêm bảng anh hùng đấu kỹ, hiện chủ đề mỗi mùa và người chơi đạt quán quân.

- Tối ưu thưởng giải chức vị, thêm một số thưởng và tăng giới hạn đổi của một số tài nguyên cũ.

 

7. Kinh Kha, Hà Tiên Cô thành Thánh

- Đồng đội Kinh Kha mở thành Thánh

Huyễn Ảnh Thiên Tập : Tuyệt kỹ công kích, huyễn hóa ra 1 phân thân giữ lại toàn thuộc tính. Lần thứ 2 xuất chiêu ngẫu nhiên thêm 1 đối tượng công kích và giảm đối tượng đó 50 sĩ khí. Khi chân thân bị công kích, phân thân ngăn cản thay, số lần ngăn cản càng nhiều, chân thân công kích càng cao, chân thân công kích hồi  HP cho phân thân bằng 35% ST.

- Đồng đội Hà Tiên Cô mở thành Thánh

Thiên Liên Nộ Phóng: Công kích người có sĩ khí cao nhất, giảm sĩ khí về 0, nếu mục tiêu miễn dịch sẽ gây hỗn loạn 1 hiệp. Tăng toàn thể lực công kích cho phe ta, hồi HP và 40 sĩ khí. Toàn thể phe ta được giảm ST trong 3 hiệp, lúc tấn công tăng thêm ST bằng 15% HP hiện tại của mục tiêu. Mỗi lần xuất thủ hồi phục nhất định HP.

- Kinh Kha, Hà Tiên Cô thành Thánh tiêu Hồng mông tử khí và HNB số lượng giảm nửa

 

8. Tiến bậc Linh Uẩn

- Mở tính năng tiến bậc Linh Uẩn và ô tọa kỵ Linh Uẩn bậc 2 tương ứng

- Sau khi Linh Uẩn đạt cấp 20 sẽ tiến bậc, mỗi lần tiến bậc tăng 5 cấp giới hạn Linh Uẩn và kích hoạt ô bậc 2, tối đa tăng đến cấp 40

- Sau khi mở ô bậc 2, trên cơ sở cũ có thể trang bị thêm 1 tọa kỵ cấp sao tương ứng và kích hoạt kỹ năng Linh Uẩn tương ứng

- Thêm 10 kỹ năng Linh Uẩn bậc 2, chỉ ô bậc 2 có thể tẩy luyện ra kỹ năng bậc 2 :

 Tẩy luyện ô kỹ năng bậc 2 độc lập với bậc 1, mỗi ngày tiêu hao Đạo duyên lần đầu, lần sau tiêu hao Xu, tiêu hao nhiều hơn bậc 1

- Cấp kỹ năng ô bậc 2 có liên quan đến số lần tiến bậc Linh Uẩn

 

9. Ngũ hành thiên cung

- Vượt ải Ngũ hành thông thiên trận tầng 80 mở

- Phụ bản có 50 tầng, mỗi tầng có 5 cửa trận pháp Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mỗi 5 tầng có 1 ải Boss

- Khi khiêu chiến cửa trận pháp chỉ nhân vật chính và 1 đồng đội ra trận, đồng đội ra trận ở ải mỗi tầng không được tiếp tục ra trận, giữa các ải có quy tắc tương sinh tương khắc ngũ hành: sau khi vượt ải 1 thuộc tính bất kỳ, độ khó thuộc tính tương khắc giảm xuống, độ khó thuộc tính tương sinh tăng lên

- Ải Boss không giới hạn đồng đội ra trận, tất cả thành viên có thể tham chiến

- Mỗi vượt ải 1 tầng nhận thưởng tài nguyên phong phú, vượt ải boss nhận thêm thưởng tài nguyên

- Sau khi vượt ải, ngày thứ 2 vào tầng kế tiếp, nếu chưa vượt ải thì ngày 2 độ khó giảm 5%, tối đa giảm xuống 30%

- Vượt tất cả ải nhận thưởng danh hiệu “Người thống trị Thiên Cung”

- Thêm 3 quy tắc chiến trường và 6 đặc kỹ quái

 

10. Sách kỹ năng hài tử mới

- Thêm sách kỹ năng hài tử Thiên Tứ

-Khi HT ra trận, ngẫu nhiên hồi sinh 1 đồng đội và tăng 5% toàn thuộc tính. Nếu ko có người để hồi sinh, tự thân HT gấp bội max HP và tăng toàn thể 15% lực công kích.

 

11. Giác ngộ mới

- Thêm kỹ năng Giác ngộ cho nhân vật chính, Chung Cực Huyễn Hoặc

- Công kích phạm vị ngang dọc, thanh trừ choáng và hỗn loạn cho toàn thể phe mình. Phong ấn đặc kỹ của các mục tiêu bị đánh trúng, đồng thời gây choáng ngẫu nhiên 1 người, kéo dài 2 hiệp.

 

12. Ngũ hành luân hồi

- Thất Tức của người chơi đạt Lv60 mở

- Ngũ hành luân hồi có 5 viên Luân Hồi Thần Thạch Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

- Cần khiêu chiến Tâm Ma tương ứng của mỗi Luân Hồi Thần Thạch trước rồi mới được mở Chú linh của Luân Hồi Thần Thạch

- Một viên Luân Hồi Thần Thạch gồm 8 mảnh Thần Thạch, mỗi lần Chú linh có thể thắp sáng 1 mảnh Thần Thạch và tăng thuộc tính nhân vật chính; Chú linh cần tiêu 1 viên Luân Hồi Thạch và 2 loại tài nguyên đợi chọn

- Mỗi Luân Hồi Thần Thạch có thời gian Chú linh ban đầu khác nhau, người chơi chọn tiêu hao 2 loại tài nguyên khác nhau để giảm thời gian Chú linh tương ứng

- Sau khi hoàn thành Chú linh 8 mảnh Thần Thạch và đạt điều kiện đột phá, có thể kích hoạt hiệu quả Luân hồi tương ứng, cho nhân vật chính năng lực mới

- Thần thạch sau khi kích hoạt tất cả thuộc tính sẽ mở nghề mới “Thiên Sư”

 

13. Thiên Mệnh Tinh Bàn

- Mở cùng Ngũ hành luân hồi, lối vào trong Ngũ hành luân hồi

- Có thể tiêu hao Tinh thạch thắp sáng Tinh bàn tăng thuộc tính nhân vật chính, sau khi kích hoạt hiện đường nối đến điểm kế tiếp

- Khi Quỹ đạo Tinh hành kết nối thành hình Tinh tượng chỉ định sẽ kích hoạt hiệu quả Tinh tượng này, có thể cộng dồn

- Tinh bàn kết nối 8 điểm Thiên mệnh, sau khi kích hoạt có thể ngẫu nhiên tăng phần trăm 1 thuộc tính của nhân vật

- Điểm Thiên mệnh có thể tiêu hao Tinh thạch ngẫu nhiên lại, sẽ không ngẫu nhiên vào thuộc tính đã có của điểm Thiên mệnh khác

- Tiêu 50 Xu để reset Tinh Bàn, thu hồi tất cả Tinh thạch tiêu hao khi kích hoạt

- Khi reset Tinh thạch lưu lại thuộc tính ngẫu nhiên hiện tại của điểm Thiên mệnh và đường đã khám phá

- Trong Ngũ hành luân hồi mỗi khi kích hoạt 1 hiệu quả Luân hồi có thể nhận 3 Tinh thạch

 

14. Tứ Tượng Tinh Túc

- Mở sau khi đột phá Luân hồi Thổ của Ngũ hành luân hồi, và tính năng Ngũ hành luân hồi trở thành Tứ Tượng Tinh Túc

- Gồm 4 khu vực “Tứ Tượng” Đông Tây Nam Bắc, mỗi khu vực sao gồm 7 tinh túc

- Có thể tiêu hao Tinh hồn và Tinh thạch để chiêm tinh ngẫu nhiên thắp sáng 1 tinh túc nhận tăng thuộc tính, sau khi thắp sáng tất cả tinh túc của 1 khu vực sao, có thể kích hoạt khu vực sao này, nhận tuyệt kĩ Thiên Sư và tăng cấp tuyệt kỹ

- Mỗi lần chiêm tinh xong, nếu ngẫu nhiên vào tinh túc trùng lặp, trước khi thắp sáng được tinh túc mới, sẽ không ngẫu nhiên lại vào tinh túc này và hoàn lại nửa tài nguyên tiêu hao

- Dựa vào thứ tự Đông Nam Tây Bắc lần lượt mở khóa mỗi khu vực sao

 

15. Kỹ năng chức nghiệp Thiên Sư

- Thêm tuyệt kỹ mới “Ưng Đằng Đình Kích” tổng cộng 2 bậc, thông qua Tứ tượng tinh túc mở khóa tăng cấp

 • Phóng chiến pháp phụ gia trạng thái Linh Năng 3 hiệp, liên kích 1 lần pháp công. Dưới trạng thái Linh Năng, tăng lượng lớn bạo kích và chính xác, mỗi lần công kích thì đánh vào người có pháp phòng thấp nhất, kèm STTĐ bằng chênh lệch pháp công mình và pháp phòng địch. Nếu tạo ST lớn hơn HP còn thừa, vĩnh cửu giảm mục tiêu 20% max HP.
 • Phóng chiến pháp phụ gia trạng thái Linh Năng 3 hiệp, liên kích 1 lần pháp công. Dưới trạng thái Linh Năng, tăng lượng lớn bạo kích và chính xác, mỗi lần công kích thì đánh vào người có pháp phòng thấp nhất, bỏ qua 30% pháp phòng, kèm STTĐ bằng chênh lệch pháp công mình và pháp phòng địch. Nếu tạo ST lớn hơn HP còn thừa, vĩnh cửu giảm mục tiêu 30% max HP và phòng ngự.

-Thêm tuyệt kỹ mới “Hổ Khiếu Phong Trì” tổng cộng 2 bậc, thông qua Tứ tượng tinh túc mở khóa tăng cấp

 • Công kích địch có pháp công cao nhất, vĩnh cửu trộm 3% pháp công. Phụ gia trạng thái Linh Năng 3 hiệp, liên kích 1 lần pháp công , tăng lượng lớn bạo kích và chính xác. Mỗi lần pháp công đánh theo hàng ngang. Nếu tạo ST nhỏ hơn 1 nửa HP còn thừa, vĩnh cửu giảm 20% pháp phòng. Nếu lớn hơn hồi phục HP cho người thấp nhất phe ta bằng 30% ST.
 • Công kích địch có pháp công cao nhất, vĩnh cửu trộm 6% pháp công. Phụ gia trạng thái Linh Năng 4 hiệp, liên kích 1 lần pháp công , tăng lượng lớn bạo kích và chính xác. Mỗi lần pháp công đánh theo hàng ngang. Nếu tạo ST nhỏ hơn 1 nửa HP còn thừa, vĩnh cửu giảm 30% pháp phòng. Nếu lớn hơn hồi phục HP cho người thấp nhất phe ta bằng 50% ST.

 

16. Phù văn nghề Thiên Sư

- Thêm hiệu quả phù văn nghề Thiên Sư

- Phù văn nghề người chơi hiện tại thông qua chuyển đổi nghề để đổi thành phù văn Thiên Sư

 

17. Avatar nhân vật mới

- Thêm avatar nhân vật mới “Chiến Thần” và kỹ năng avatar tương ứng “Chiến Thần Chi Hồn”, nhận qua HĐ

- NVC chính xác+8% phá kích+8% , mỗi lần công kích tăng công bằng 10% lực công kích của mục tiêu

 

18. Thành trấn mới

- Thêm thành mới Trấn Thiên Trụ Thành : Chương 1 Phù Đảo, Chương 2 Thiên Trụ Thành, Chương 3 Trích Tinh Đài

- Mở giới hạn cấp đến 270

 

19. Thánh Khí Khảm Linh

- Mỗi Thánh Khí thêm 3 ô khảm linh, mỗi ô có điều kiện mở tiêu Khảm linh khác nhau, tăng thuộc tính đạo cụ khảm linh lên Thánh khí

- Sau khi mở khóa ô, đặt Linh tài lên trên Thánh khí sẽ tăng thuộc tính Thánh khí

- Nguyên liệu khảm linh nhận từ Hồ tôi luyện, khi người chơi nhận Thô Thiết có thể tinh luyện, mỗi lần tinh luyện có tỉ lệ tăng phẩm chất Thô Thiết, khi đạt đỉnh cấp sẽ ngẫu nhiên sinh ra 1 trong các loại Linh tài Xích Đồng, Bí Ngân hoặc Phù Kim

- Khi luyện thành Xích Đồng, Bí Ngân, Phù Kim sẽ tự ngẫu nhiên thuộc tính; khi không vừa ý có thể phân giải thành Tinh hoa luyện khí

- Loại thuộc tính Linh tài của 3 ô trang bị không được giống nhau

 

20. Pháp bảo mới

- Thêm pháp bảo mới : Nam Minh Ly Hỏa Kiếm , nhận qua HĐ

- Mỗi hiệp kết thúc, tiến hành công thường lên địch có phòng ngự thấp nhất. Nếu đòn này chưa giết mục tiêu, tăng lên tự thân 15% 17% 20% 22% 25% tam công, có thể chồng, bản thân giết bất kỳ mục tiêu nào thì thiết lập lại chồng công hiệu quả.

 

21. Quỹ trưởng thành

- Quỹ trưởng thành thêm quỹ cấp mức Lv100/150, đạt cấp tương ứng sẽ mở, kéo dài 10 ngày

- Đạt điều kiện có thể tiêu Xu nạp để mua quỹ cấp, mua xong sẽ hoàn lại Xu nhất định

- Sau khi mua quỹ cấp, người chơi mỗi tăng 5 cấp nhận tài nguyên và Xu tương ứng

 

22. Tầm Tiên Chi Lộ

- Vượt ải Bất Quy Sơn Mật Đạo 1 sẽ mở theo quý (kéo dài 90 ngày)

- Trong thời gian HĐ người chơi mỗi khi nhận đc độ hoạt bát, có thể tăng tiến độ Tầm Tiên Lộ, đạt tiến độ được nhận thưởng

- Chia làm 2 tuyến đường “Nhân gian giới” và “Tiên giới”, đường Tiên giới cần tiêu Xu nạp hôm nay để mua và mở khóa, sau khi mở khóa nhận ngay danh hiệu riêng của mùa đó

- Đường “Nhân gian giới” và “Tiên giới” có thưởng khác nhau, nhưng tiến độ đồng bộ

- Reset thưởng mỗi mùa Tầm Tiên Lộ

 

23. Thức tỉnh Mệnh lực

- Sau khi tăng cấp Khách điếm, thêm 5 ô túi mệnh cách, và mở tính năng thức tỉnh Mệnh lực

- Dựa vào tổng Mệnh lực trên người nhân vật để nhận cấp Mệnh lực nhân vật

- Ô mệnh cách thêm ô Thiên đạo và ô Thiên mệnh đợi thức tỉnh, khi Mệnh lực đạt cấp nhất định có thể thức tỉnh

- Ô Thiên mệnh và ô Thiên đạo chỉ được trang bị mệnh cách loại tương ứng, và căn cứ cấp Mệnh lực thêm phần trăm thuộc tính

 

24. Mệnh cách mới

- Thêm mệnh cách vàng “Đại Hạnh Vận Tinh”tăng pháp phòng, cùng mệnh cách “Chân Đại Phá Hoại Thần” tăng pháp công. Tổ hợp thành Thiên mệnh cách “Thiên Mệnh Thuật

- Thêm mệnh cách đỏ “Bách Mệnh Tàng Lân”giảm ST từ phản đòn, nhận qua HĐ

 

25. Thể lực kết tinh

- Thêm tính năng mới Thể lực kết tinh, khi thể lực người chơi vượt giới hạn 200, căn cứ vào thời gian tràn ra lưu lại một phần thể lực vào Thể lực kết tinh, khi người chơi online sẽ phát qua thư

- Thời gian tràn ra càng dài, thể lực bảo lưu càng ít, lúc đầu mỗi 30 phút hồi 4 điểm, khi Thể lực kết tinh đạt 200 sẽ không tăng thể lực nữa

 

26. Tối Ưu hóa

- Giảm độ khó Ma Giới Viễn Chinh.

- Tối ưu nhắc nhở Nạp đầu x2 tặng kèm lễ bao.

- Điều kiện mở mức 3 lễ bao chí tôn Nạp đầu x2 giảm xuống Vip5.

- Tối ưu Khiêu chiến trận hình mạnh nhất :

 • Tăng lượt ngẫu nhiên Xu và miễn phí mỗi ngày.
 • Khiêu chiến thêm Bảng quán quân, mỗi kỳ khiêu chiến kết thúc sẽ ghi lại cài đặt trận hình của người chơi hạng 1 bảng thắng, có thể xem thông tin đội của người chơi hạng 1 trận khiêu chiến kỳ trước.

- Tính năng đổi Duyên hồn, Thẻ hồn vàng :

 • Tiêu hao 1 thẻ hồn vàng và mảnh thẻ hồn đổi 1 thẻ hồn vàng bất kỳ, tối đa đổi 30 cái/tuần
 • Tiêu hao 1 duyên hồn vàng và Xu đổi 1 duyên hồn vàng bất kỳ, tối đa đổi 20 cái/tuần

- Tính năng tăng tốc trưởng thành hài tử : Hài tử thêm tính năng tăng tốc trưởng thành. Sau khi trưởng thành mỗi ngày có 1 cơ hội tiêu 5000 vàng bồi dưỡng giúp hài tử thêm 1 tuổi nhận điểm tiềm lực

- Tối ưuHuyễn cảnh tu luyện :

 • Nếu đồng đội tu luyện hiện tại và đồng đội bậc cao nhất của người chơi tu luyện chênh nhau 3 bậc trở lên, có thể giảm giá tăng tốc bằng Xu
 • Mỗi ngày lượt tăng tốc thêm 5 lần

- Giảm độ khó phụ bản Thâm uyên

- Giảm độ khó phụ bản tuyến chính, nhánh

- Giảm yêu cầu độ hoạt bát bỏ phiếu đối kháng Tiên giới xuống 200

- Tối ưu ngày hạnh vận kết duyên

 • Tối ưu ngày hạnh vận kết duyên, lượt mua rương mỗi ngày càng ít giá càng thấp
 • Rương mua nếu chưa vào mức sau, chắc chắn nhận thêm 1 viên đá ngẫu nhiên

- Sau khi uy danh đầy cấp, uy danh tràn ra dùng để đổi Tinh hồn

- Thiên Cảnh tu luyện, Lôi đài Thánh Vực thêm V4 trở lên xem ngay kết quả

- Trong chế độ hoàn chỉnh ẩn icon phụ bản PVE đã vượt ải

- Sau khi người chơi đạt Lv150, kết thúc Phong Ma Thất Tinh mỗi ngày. Trong Bang mỗi 1 người kết thúc, số người yêu cầu Phong Ma mỗi ngày của những người chơi khác giảm 1 người

- Thêm bộ đồng đội có thể chọn dùng riêng hình tượng trước hoặc sau khi biến thân

- Điều chỉnh điểm thắng và thua của mỗi trận trong Đấu kỹ chức vị chiến

- Tăng gấp đôi Đồ Ma Lệnh tiêu hao trong 1 lần Ma giới viễn chinh, và tăng thưởng nhận được của mỗi lần Ma giới viễn chinh

- Giảm độ khó khiêu chiến Tâm ma của Ngũ hành luân hồi

- Thêm thành tựu loạt Nhân vật chính luân hồi

- Tiêu hao Đạo duyên hoàn thành ngay thành tựu tuyệt bản loạt Hùng Bá Thiên Hạ

- Trợ thủ Tiên Linh thêm tính năng Hồ tôi luyện tự động tinh luyện

- Kết thúc Cây Tiên Minh

 • Khi cấp Cây cầu nguyện Tiên Minh đạt Lv6 đầy cấp, tính năng kết thúc
 • Sau khi kết thúc mỗi ngày ngẫu nheien phát 1 loại thưởng cầu nguyện

- Kết thúc tối ưu Tiên minh thí luyện

 • Tiên minh thí luyện 1 người cũng được khiêu chiến
 • Giảm lượt khiêu chiến số tầng tăng cấp thành 10 lần
 • Khi số tầng khiêu chiến đạt 160 tầng Tiên Minh thí luyện kết thúc, mỗi thứ 3 và 6 phát thưởng tổng kết

- Khi đạt Lv150, kết thúc Quần Tiên Loạn Vũ, mỗi thứ 4 tự động phát thưởng

 

Tin liên quan